Zmień wielkość

Związki, zrzeszenia, bazy pracodawców osób niepełnosprawnych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
www.popon.pl

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
www.obpon.org

Zakłady Pracy Chronionej
www.bazazpchr.pl