Ankieta

Zmień wielkość

Czy przysługuje mi status osoby bezrobotnej?


Czy Pana/i stan zdrowia umożliwia podjęcie zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie?

 

tak                 nie

 


 LISTA PROCESÓW