Ankieta

Zmień wielkość

Jakie uprawnienia przysługują mi w poszukiwaniu pracy?


Odp.: Jeśli jest Pan/i zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako:
   • osoba bezrobotna
lub
   • osoba poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu,
, to ma Pan/i prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i rynku pracy.
W stosunku do osób niepełnosprawnych, stosowane są takie działania jak:
   • szkolenia,
   • staże,
   • prace interwencyjne,
   • przygotowanie zawodowe dorosłych,
   • studia podyplomowe.

Podstawa prawna:
   • Art. 11 Dz. ust. 1 – ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721)
   • Art. 50 – art. 61a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721)


LISTA PROCESÓW