Ankieta

Zmień wielkość

Czy mając prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy mogę podjąć dodatkowo pracę?


Odp.: Tak. Mając prawo do renty, może Pan/i podjąć dodatkową pracę.

Ważne: Ważne: Osiągniecie przychodu powyżej 70% kwoty stanowiącej przeciętne wynagrodzenie za kwartał kalendarzowy powoduje zmniejszenie świadczeń o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Kwota ta jest ogłaszana przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji.


LISTA PROCESÓW