Ankieta

Zmień wielkość

Czy otrzymując świadczenia ZUS mogę być zarejestrowany jako osoba poszukująca pracy?


Odp.: Pomimo, że posiada Pan/Pani prawo do jakiegoś świadczenia, może być Pan/Pani zarejestrowany/zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy.
Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy, gdy zgłasza zamiar podjęcia innej pracy zarobkowej, pracy dodatkowej lub w wyższym wymiarze czasu pracy bądź innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


LISTA PROCESÓW