Ankieta

Zmień wielkość

Czy będąc zatrudnionym, mogę być zarejestrowany jako osoba poszukująca pracy?


Odp.: Tak. Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy, gdy zgłasza zamiar podjęcia innej pracy zarobkowej, pracy dodatkowej lub w wyższym wymiarze czasu pracy bądź innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


LISTA PROCESÓW