Ankieta

Zmień wielkość

Czy mam obowiązek przedstawienia swojemu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności?


Odp.: Nie ma Pan/i obowiązku informowania pracodawcy o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności. Nie zgłaszając tego faktu, nie ponosi się żadnych prawnych konsekwencji.

Ważne: Zgodnie z art. 22 § 2 Kodeksu Pracy, pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania takich danych, które są konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy.

Źródło: Kodeks pracy (art. 22 Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.);

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/zatrudnienie-osob-niepelnospraw-/najczesciej-zadawane-pytania---p/obowiazek-przedstawienia-orzecze/


LISTA PROCESÓW