Zmień wielkość

Czy mogę otrzymać dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej?


Czy jest Pan/i osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji prowadzącą działalność gospodarczą?

 

tak                 nie

 


 LISTA PROCESÓW