Zmień wielkość

Jaka obowiązuje mnie wpłata na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?


Czy Pan/i prowadzi publiczną lub niepubliczna jednostkę organizacyjną niedziałającą w celu osiągnięcia zysku, której wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi?

 

tak                 nie

 


 LISTA PROCESÓW  START