Zmień wielkość

Jaka obowiązuje mnie wpłata na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?


Jest Pan/i zwolniona z wpłat na PFRON.


LISTA PROCESÓW   START