Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 1 Dąbrowa Górnicza

Adres: 41-303 Dąbrowa Górnicza, Swobodna 59 Tel.: 32 261 22 45 strona internetowa: www.osw.dabrowa.pl nauczane zawody: Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, Ogrodnik Przyczyny nie ...

Read more...

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 2 w ZSS-5 Dąbrowa Górnicza

Adres: Dąbrowa Górnicza, Swobodna 59 Tel.: 32 262 35 38 strona internetowa: zss5dg.com Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkow ...

Read more...

VI Liceum Ogólnokształcące w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych Dąbrowa Górnicza

Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, Swobodna 59 Tel.: 32 261 22 45 strona internetowa: www.osw.dabrowa.pl Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: osoby niewidome, osoby sł ...

Read more...

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1 Dąbrowa Górnicza

Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, Konopnickiej 36 Tel.: 32 262 43 68 strona internetowa: http://www.zss6-dabrowagornicza.pl Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośl ...

Read more...

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2 Dąbrowa Górnicza

Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, Konopnickiej 36 Tel.: 32 262 43 68 strona internetowa: http://www.zss6-dabrowagornicza.pl nauczane zawody: Cukiernik, Ślusarz Przyczyny niepełnosprawn ...

Read more...