PRAWO

Raporty na temat uwarunkowań prawnych zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce, Niemczech i Francji.

więcej...

Licznik odwiedzin:

darmowe statystyki strony

Zmień wielkość

 

 Innowacyjna Platforma Współpracy

Innowacyjna Platforma Współpracy (IPW) to sieć partnerów działających na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych:
- pracodawców,
- osób niepełnosprawnych
- podmiotów systemu oświaty odpowiedzialnych za edukację osób niepełnosprawnych
- Powiatowych Urzędów Pracy,
- ustawodawców, 
- fundacji działających wspierających osoby niepełnosprawne

Platforma IPW powstała w ramach projektu „PI-PIW-Innowacyjna Platforma Współpracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej”, Działanie 7.2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Projekt realizowany jest przez firmę Trawipol-AZ Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu, stowarzyszeniem Regionalrat Wirtschaft Rhein - Hunsruck e.V (Niemcy) oraz Miastem Seclin (Francja).