Zmień wielkość

Czy mogę otrzymać dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego?


Czy jest Pan/i osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji prowadzącą działalność gospodarczą?

 

tak                 nie

 


 LISTA PROCESÓW