Zmień wielkość

Jaka obowiązuje mnie wpłata na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?


Czy Pan/i zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy?

 

tak                 nie

 


 LISTA PROCESÓW