Zmień wielkość

Ile dni urlopu przysługuje niepełnosprawnemu pracownikowi?


Czy pracownik posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności?

 

tak                 nie

 


 LISTA PROCESÓW