Zmień wielkość

Jaki czas pracy obowiązuje pracownika niepełnosprawnego?


Czy pracownik posiada orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności?

 

tak                 nie

 


 LISTA PROCESÓW