Zmień wielkość

Czy mogę zatrudnić osobę niepełnosprawną na otwartym rynku pracy?


Czy pracownik posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności?

 

tak                 nie

 


 LISTA PROCESÓW