Zmień wielkość

Jakie posiadam uprawnienia w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej?


Zatrudniając osobę niepełnosprawną posiada Pan/i m.in. następujące uprawnienia:
   • możliwość obniżenia wpłat na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
   • możliwość zwolnienia z wpłat na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
   • możliwość ubiegania się o miesięczne dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych,
   • możliwość ubiegania się o dofinansowanie do zatrudnienia asystenta pracownika niepełnosprawnego,
   • możliwość ubiegania się o dofinansowanie szkoleń pracowników niepełnosprawnych,
   • możliwość otrzymania zwrotu kosztów przystosowania stanowiska.

Podstawa prawna:
   • art. 26. 1. – art. 26e ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721)


LISTA PROCESÓW