Zmień wielkość

Jakie mam obowiązki wynikające z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej?


Jeśli zatrudnia Pan/i osobę niepełnosprawną, to zobowiązana/y jest Pan/i respektować przysługujące jej prawa i wypełniać obowiązki wynikające z postanowień aktów prawnych w zakresie:
   • czasu pracy,
   • urlopów i zwolnień od pracy,
   • zapewnienia miejsca pracy,
   • wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
   • obowiązku informacyjnego.


LISTA PROCESÓW