Zmień wielkość

Czy pracodawca musi zapewnić miejsce pracy niepełnosprawnemu pracownikowi?


Czy pracownik utracił zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej?

 

tak                 nie

 


 LISTA PROCESÓW