Zmień wielkość

Foundations and associations supporting people with disabilities in Silesia.

Caritas Archidiecezji Katowickiej. Ośrodek św. Jacka
www.osj.caritas.pl

Europejska Fundacja Kultury
www.fundacja-kultury.eu

Fundacja „Forma T”
www.funformat.blogspot.com

Fundacja "Człowiek dla Człowieka"
www.fundacja-cdc.cba.pl

Fundacja „Światło-Życie”
www.fundacja.oaza.pl

Fundacja „Światło-Życie”
40-589 Katowice, ul. Różyckiego 8

FUNDACJA DOG'IQ

www.dogiq.info

Fundacja Homini
www.fundacjahomini.org

Fundacja Pomocy Nowy Świat
www.fundacjanowyswiat.pl

Klub Śląskich Amazonek
www.amazonki-katowice.free.ngo.pl

Polski Czerwony Krzyż
www.pck.silesia-katowice.pl

Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Katowicach
www.pzn.katowice.pl

Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię - Koło Terenowe Katowice
www.hemofilia.webpark.pl

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
www.rfpn.org

Regionalne Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin
www.autyzmirodzina.org

Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Ich Opiekunów i Przyjaciół
www.sm-sos.pl

Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” w Katowicach
www.wtzdignam.org

Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent”
www.akcent.org.pl

Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Uposledzeniem Umysłowym "Szansa:
www.szansakatowice.org

Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym Oddział „Odrodzenie”
www.rehabilitacja.org.pl

Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
www.parafia.katowice.pl

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy
www.pkps.org.pl

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd O/Katowice
40-010 Katowice ul. Młyńska 1

Polski Związek Głuchych Oddział Śląski
www.pzg.slask.pl/index.html

Stowarzyszenie „Hipoterapia, Hipika i Środowisko”
www.stowarzyszenie.padok.net

Stowarzyszenie „Aktywne Życie”

www.aktywnezycie.org