Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 Sosnowiec

Adres: 41-200 Sosnowiec, mjr.Hubala - Dobrzańsiego 131 Tel.:  32 294 89 58 strona internetowa: https://www.facebook.com/ZSU.Sosnowiec nauczane zawody: Pracownik pomocniczy obsługi hotelowe ...

Read more...

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Pszczyna

Adres: 43-200 Pszczyna, Zamenhofa 5 Tel.: 32 210 03 40 strona internetowa: http://www.zs3s.pna.pl Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stop ...

Read more...

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Rybnik

Adres: 44-251 Rybnik, Stanisława Małachowskiego 145 Tel.: 32 457 70 98 strona internetowa: http://www.zssrybnik.pl/ nauczane zawody: Cukiernik, Kucharz, Sprzedawca, Piekarz, Ogrodnik ...

Read more...

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 1 Dąbrowa Górnicza

Adres: 41-303 Dąbrowa Górnicza, Swobodna 59 Tel.: 32 261 22 45 strona internetowa: www.osw.dabrowa.pl nauczane zawody: Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, Ogrodnik Przyczyny nie ...

Read more...

Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 1 Tarnowskie Góry

Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, Strzelców Bytomskich 7 Tel.: 32 285 28 93 strona internetowa: http://soswtg.pl Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umys ...

Read more...

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1 Częstochowa

Adres: 42-200 Częstochowa, Krótka 22 Tel.: 34 324 10 13 strona internetowa: http://www.interklasa.neostrada.pl/ Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umys ...

Read more...

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Zabrze

Adres: 41-800 Zabrze, H.Sienkiewicza 43 Tel.: 32 271 87 70 strona internetowa: http://zss42.zabrze.pl/ nauczane zawody: Kucharz, Kucharz małej gastronomii, Murarz-tynkarz, Ogrodnik,  ...

Read more...

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących Zabrze

Adres: 41-800 Zabrze, H.Sienkiewicza 43 Tel.: 32 271 87 70 strona internetowa: http://zss42.zabrze.pl/ nauczane zawody: Kucharz, Ogrodnik Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształ ...

Read more...

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 10 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących Katowice

Adres: 40-230 Katowice, Staszica 2 Tel.: 32 255 20 84 strona internetowa: http://zs1.katowice.pl nauczane zawody: ogrodnik (specjalizacja: bukieciarstwo) Przyczyny niepełnosprawności i p ...

Read more...

Katolicka Szkoła Zawodowa Specjalna Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Antoniego z Padwy Częstochowa

Adres: 42-200 Częstochowa, Łukasińskiego 24 Tel.: 34 361 56 96 strona internetowa: http://www.szkolyspecjalnespsk.czt.pl/ nauczane zawody: Betoniarz-zbrojarz, Monter zabudowy i robót wykoń ...

Read more...