Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 Żywiec

Adres: 34-300 Żywiec, Moszczanicka 9 Tel.: 33 475 05 70 strona internetowa: http://www.moszczanica.pl/ nauczane zawody: Kucharz, Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Przyc ...

Read more...

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 6 Żywiec

Adres: 34-300 Żywiec, Kopernika 77 Tel.: 33 861 32 71 strona internetowa: http://www.sosw.zywiec.pl nauczane zawody: Kucharz, Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Przyczyn ...

Read more...

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1 Żywiec

Adres: 34-300 Żywiec, Kopernika 77 Tel.: 33 861 32 71 strona internetowa: http://www.sosw.zywiec.pl Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w st ...

Read more...