Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 7 Racibórz

Adres: 47-400 Racibórz, Królewska 19 Tel.: 32 415 49 91 strona internetowa: http://zss.raciborz.fm.interia.pl Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umy ...

Read more...

Technikum Uzupełniające Specjalne Nr 3 Racibórz

adres: 47-400 Racibórz, Karola Miarki 4 Tel.: 32 415 30 01 strona internetowa: http://www.oswnis.pl/ Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: osoby słabosłyszące lub ni ...

Read more...

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Racibórz

Adres: 47-400 Racibórz, Królewska 19 Tel.: 32 415 49 91 strona internetowa: http://zss.raciborz.fm.interia.pl Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umy ...

Read more...

Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 2 Specjalna w OSW dla Niesłyszących i Słabosłyszących Racibórz

adres: 47-400 Racibórz, Karola Miarki 4 Tel.: 32 415 30 01 strona internetowa: http://www.oswnis.pl/ nauczane zawody: Fototechnik Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia sp ...

Read more...

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w OSW dla Niesłyszących i Słabosłyszących Racibórz

adres: 47-400 Racibórz, Karola Miarki 4 Tel.: 32 415 30 01 strona internetowa: http://www.oswnis.pl/ nauczane zawody:, Krawiec, Kucharz, Kucharz małej gastronomii, Stolarz, Fotogra ...

Read more...

Technikum Specjalne Nr 5 w OSW dla Niesłyszących i Słabosłyszących Racibórz

adres: 47-400 Racibórz, Karola Miarki 4 Tel.: 32 415 30 01 strona internetowa: http://www.oswnis.pl/ Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w st ...

Read more...