Technikum Uzupełniające Specjalne dla niesłyszących i słabosłyszących Lubliniec

Adres: 42-700 Lubliniec, Pawła Stalmacha 90 Tel.: 34 356 32 41 strona internetowa: http://idn.org.pl/lubliniec/soswnr1l/zosienka/index.html nauczane zawody: Kucharz, Technik technologii  ...

Read more...

Policealna Szkoła Zawodowa Specjalna dla niesłyszących i słabosłyszących Lubliniec

Adres: 42-700 Lubliniec, Pawła Stalmacha 90 Tel.: 34 356 32 41 strona internetowa: http://idn.org.pl/lubliniec/soswnr1l/zosienka/index.html Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia  ...

Read more...

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Lubliniec

Adres: 42-700 Lubliniec, Pawła Stalmacha 90 Tel.: 34 356 32 41 strona internetowa: http://idn.org.pl/lubliniec/soswnr1l/zosienka/index.html Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia  ...

Read more...

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Lubliniec

Adres: 42-700 Lubliniec, Pawła Stalmacha 90 Tel.: 34 356 32 41 strona internetowa: http://idn.org.pl/lubliniec/soswnr1l/zosienka/index.html Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia  ...

Read more...

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 1 Lubliniec

Adres: 42-700 Lubliniec, Pawła Stalmacha 90 Tel.: 34 356 32 41 strona internetowa: http://idn.org.pl/lubliniec/soswnr1l/zosienka/index.html nauczane zawody: Sprzedawca, Fryzjer, Kuchar ...

Read more...

Technikum Specjalne Nr 4 dla Niesłyszących i Słabosłyszących Lubliniec

Adres: 42-700 Lubliniec, Pawła Stalmacha 90 Tel.: 34 356 32 41 strona internetowa: lhttp://idn.org.pl/lubliniec/soswnr1l/zosienka/index.html nauczane zawody: Technik poligraf, Technik in ...

Read more...