Szkoła Przysposabiająca do Pracy Tychy

adres: 43-100 Tychy, Edukacji 21 Tel.: 32 218 00 50 strona internetowa: http://www.zs8.tychy.edu.pl Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w sto ...

Read more...

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 6 Tychy

Adres: 43-100 Tychy, Edukacji 21 Tel.: 32 218 00 50 strona internetowa: http://www.zs8.tychy.edu.pl nauczane zawody: Murarz-tynkarz, Kucharz Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby k ...

Read more...

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi Tychy

Adres: 43-100 Tychy, C.K. Norwida 40 Tel.: 32 227 41 65 strona internetowa: http://www.norwid.tychy.pl/ Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: osoby słabosłyszące, os ...

Read more...