Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Adres: 43-400 Cieszyn, Wojska Polskiego 3 Tel.: 33 852 07 44 strona internetowa: http://www.zpswr.cieszyn.pl/ Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysło ...

Read more...

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5 Cieszyn

Adres: 43-400 Cieszyn, Wojska Polskiego 3 Tel.: 33 852 07 44 strona internetowa: http://www.zpswr.cieszyn.pl/ nauczane zawody: Kucharz, Kucharz małej gastronomii, Monter zabudowy i robót ...

Read more...