Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: Mysłowice, Plac Wolności 3

Tel.: 32 222 20 56

strona internetowa: http://specjalistycznimyslowice.szkolnastrona.pl

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, więcej niż jedna niepełnosprawność

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych