Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 41-400 Mysłowice, Plac Wolności 3

Tel.: 32 222 20 56

strona internetowa: http://specjalistycznimyslowice.szkolnastrona.pl

nauczane zawody:

  • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
  • Introligator
  • Kucharz

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, sprzężone niepełnosprawności

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych