Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 42-700 Lubliniec, Pawła Stalmacha 90

Tel.: 34 356 32 41

strona internetowa: http://idn.org.pl/lubliniec/soswnr1l/zosienka/index.html

nauczane zawody:

  • Sprzedawca,
  • Fryzjer,
  • Kucharz,
  • Piekarz,
  • Mechanik pojazdów samochodowych,
  • Stolarz,
  • Rzeźnik-wędliniarz,
  • Cukiernik

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: osoby niesłyszące lub słabosłyszące, upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych