Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 43-602 Jaworzno, Wolności 11

Tel.: 32 762 91 45

strona internetowa: http://soswjaworzno.edupage.org

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: brak danych

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych