Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 43-602 Jaworzno, Wolności 11

Tel.: 32 762 91 45

strona internetowa: http://soswjaworzno.edupage.org

nauczane zawody:

  • Kucharz,
  • Cukiernik,
  • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
  • Kucharz małej gastronomii

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowany, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym,

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych