Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: Jastrzębie Zdrój, 11 Listopada 4

Tel.: 32 476 13 89

strona internetowa: http://zssp.jastrzebie.pl

nauczane zawody:

  • Kucharz,
  • Piekarz,
  • Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych