Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: Herby, Lubliniecka 10/12

Tel.: 34 357 40 14

strona internetowa: http://www.herby.edu.pl

nauczane zawody:

  • Kucharz,
  • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, osoby niedostosowane społecznie

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych