Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, Konopnickiej 36

Tel.: 32 262 43 68

strona internetowa: http://www.zss6-dabrowagornicza.pl

nauczane zawody:

  • Cukiernik,
  • Ślusarz

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych