Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 42-604 Tarnowskie Góry, Śniadeckiego 1

Tel.: 32 285 14 74

strona internetowa: http://sosw.salezjanie.pl

nauczane zawody:

  • Drukarz

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, osoby słabosłyszące, osoby słabowidzące, autyzm w tym zespół Aspergera, niepełnosprawność ruchowa w tym z afazja, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych