Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 42-604 Tarnowskie Góry, Śniadeckiego 1

Tel.: 32 285 14 74

strona internetowa: http://sosw.salezjanie.pl

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: niepełnosprawność ruchowa w tym z afazja, autyzm w tym zespół Aspergera, niepełnosprawności sprzężone, osoby niedostosowane społecznie, osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych