Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

adres: 47-400 Racibórz, Karola Miarki 4

Tel.: 32 415 30 01

strona internetowa: http://www.oswnis.pl/

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, osoby niesłyszące lub słabosłyszące, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych