Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 42-700 Lubliniec, Pawła Stalmacha 90

Tel.: 34 356 32 41

strona internetowa: lhttp://idn.org.pl/lubliniec/soswnr1l/zosienka/index.html

nauczane zawody:

  • Technik poligraf,
  • Technik informatyk,
  • Technik żywienia i usług gastronomicznych

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: osoby niesłyszące lub słabosłyszące, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych