Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 40-126 Katowice, Grażyńskiego 17

Tel.: 32 258 43 59

strona internetowa: http://madesign.home.pl/autoinstalator/wordpress/

nauczane zawody:

  • Pracownik usługowo-gospodarczy

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: osoby niesłyszące lub słabo słyszące, niepełnosprawności sprzężone

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych