Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 43-100 Tychy, C.K. Norwida 40

Tel.: 32 227 41 65

strona internetowa: http://www.norwid.tychy.pl/

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: osoby słabosłyszące, osoby słabowidzące, autyzm w tym zespół Aspergera, niepełnosprawność ruchowa w tym z afazja

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: brak danych