Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 44-100 Gliwice, Dolna Wieś 74

Tel.: 32 231 32 22

strona internetowa: http://www.zszs-gliwice.pl/

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: niepełnosprawność ruchowa w tym afazja, osoby słabosłyszące, osoby słabo widzące, sprzężone niepełnosprawności, autyzm w tym zespół Aspergera

Obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową