Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 43-382 Bielsko-Biała, Wapienicka 46

Tel.: 33 818 33 56

strona internetowa: http://web2.um.bielsko.pl/zss/

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, niepełnosprawności sprzężone