Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 41-905 Bytom, Konstytucji 20-22

Tel.: 32 387 59 37

strona internetowa: http://zss3bytom.com.pl/

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, niepełnosprawności sprzężone