Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 41-500 Chorzów, 3 Maja 16

Tel.: 32 241 03 37

strona internetowa: http://zss3chorzow.edupage.org/

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, niepełnosprawności sprzężone