Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 43-400 Cieszyn, Wojska Polskiego 3

Tel.: 33 852 07 44

strona internetowa: http://www.zpswr.cieszyn.pl/

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, upośledzenie sprzężone