Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 43-502 Czechowice-Dziedzice, Legionów 59

Tel.: 32 215 35 86

strona internetowa: http://www.zss4czdz.pl/

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, upośledzenie sprzężone