Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 42-200 Częstochowa, Legionów 58

Tel.: 34 360 10 72

strona internetowa: http://www.sosw1.czest.pl/

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, niepełnosprawności sprzężone