Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 42-202 Częstochowa, Legionów 58

Tel.: 34 324 18 38

strona internetowa: http://zss23.edu.pl/

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, niepełnosprawności sprzężone