Causes of disability
School Type
Gmina
Profession

Baza szkół

Zmień wielkość

Adres: 40-555 Katowice, Rolna 22

Tel.: 32 254 24 19

strona internetowa: http://zszspnr6.republika.pl/

Przyczyny niepełnosprawności i potrzeby kształcenia specjalnego: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, niepełnosprawności sprzężone